suve

awful: Wydajność

Wykonane testy
Nazwa Opis
Fibon Oblicz 10M liczbę Fibonacciego iterując prostą pętlę.
Hypot Wylicz przeciwprostokątną dla każdego punktu między (-1000, -1000) a (+1000, +1000).
Prime Wyszukaj liczby w pierwsze w przedziale 0-1M używając Sita Eratostenesa.
QSort Wypełnij tablicę 1M elementów losowymi wartościami z przedziału 0-69M i posortuj ją quicksortem.

Rezultaty testów
FPC 2.6.2 GCC 4.8.2 PHP 5.5.7 awful 0.4.0
Fibon 0.195s 0.186s 4.267s 76.842s
Hypot 0.870s 0.773s 9.629s 122.452s
Prime 0.190s 0.212s 2.556s 18.262s
QSort 0.923s 0.990s 2.370s 10.003s

Jak można zauważyć, awfulowi daleko do demona prędkości, niemniej jestem całkiem zadowolony z rezultatów. Mam nadzieję, że z czasem wyniki będą się poprawiać.