suve

Puzelki: Historia zmian

= v.2.1 - 29.10.2009
Zmodyfikowano menu zbliżenia, aby umożliwić większy wybór stopni powiększenia. Dokonano kilku optymalizacji. Naprawiono błąd, który powodował, że czasami gra wyłączała się z Runtime Error 216 podczas wychodzenia do menu głównego z ekranu wyboru rozmiaru układanki. Oprócz tego, dzięki społeczności Pascal Game Development, dołączono do gry pięć nowych wersji językowych.

= v.2.0 - 30.08.2009
Napisano program od nowa przy użyciu bibliotek JEDI-SDL miast rodziny WinGraph. Zmieniono wszystkie menu gry. Program obsługuje teraz także pliki PNG, TGA oraz GIF. Od teraz można używać obrazków o rozmiarach większych niż okno gry/rozdzielczość ekranu. Dodatkowo w trakcie gry dostępny jest prosty interfejs użytkownika, zawierający także opcję przybliżenia/oddalenia. Zapisy z wersji WinGraph-owych nadal są obsługiwane.

= v.1.2 - 20.07.2009
Zmieniono algorytm wykrywania ukończenia puzzli na szybszy. Dodano ekran oczekiwania podczas cięcia obrazka oraz sprawdzanie, czy nie został przekroczony limit 3000 płytek. Zmieniono także grafiki wyboru wielkości okna programu.

= v.1.1 - 02.02.2009
Naprawiono bug, który powodował, że wczytane gry nie posiadały grafiki wyboru płytki. Zmodyfikowano algorytm nazewnictwa plików z zapisami gier, aby liczby miesiąca i dnia zawsze były dwucyfrowe. Wejście do ekranu wczytywania gry z menu głównego będzie zawsze powodować odświeżenie listy zapisanych gier. Dodano ekran oczekiwania podczas wczytywania gry.

= v.1.0 - 10.01.2009
Dodano obsługę plików JPG oraz obsługę niestandarodwych czcionek (dla różnych wersji językowych). Napisano inny algorytm wykrywania, która płytka została kliknięta oraz zmieniono procedury wyświetlania ekranu puzzli. Wybranie obrazka nie powoduje już cofnięcia listy obrazków do pierwszej strony.

= v.0.8 - 30.11.2008
Naprawiono bug, który występował podczas zapisywania poprzednio wczytanej gry, powodując, że nowy zapis był bezużyteczny. Naprawiono też błąd powodujący, że gra zawieszała się po wejściu do okna wyboru zapisanej gry, jeżeli nie istniał żaden zapis. Przesunięto przycisk zapisywania gry z F5 na F6, F5 odpowiada teraz za ponowne rysowanie ekranu (w wypadku, gdyby wystąpił błąd rysowania i dostalibyście czarny ekran) oraz - jeżeli program znajduje się w trybie wyboru obrazka lub wczytywania gry - wymusza stworzenie nowej listy obrazków bądź zapisów. Stworzono readme.

= v.0.7 - 27.11.2008
Wydanie publiczne.