suve

Supa Masta Muzik Play 'er: Lista komend

(pusta)
Przywołuje i zatwierdza ostatnio wpisaną komendę.

(strzałka w górę)
Przywołuje ostatnio wpisaną komendę.

(strzałka w dół)
Czyści linię komend.

add [a] [p]
Dodaje utwór [p] do obecnej playlisty. Obsługuje symbole wieloznaczne (? i *). Zawsze sprawdza, czy format pliku jest obsługiwany przez program.
Dodatkowe parametry [a]:
:s - szuka wszystkich utworów o nazwie [p].
:p - pyta użytkownika o zgodę przed dodaniem utworu.

dur
Wyświetla długość utworu.

ease
Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego wyłączenia programu po zakończeniu odtwarzania aktualnego utworu.

ease?
Wyświetla stan funkcji ease.

exit
Zamyka program.

goto [p]
Przesuwa piosenkę do pozycji [p]. Dopuszczalne formaty: g:m:s, m:s, s.

help
Wyświetla tę listę komend.

length
Tak samo jak dur, wyświetla długość utworu.

newlist [p]
Tworzy nową, pustą playlistę [p] i zmienia obecną playlistę na tę właśnie utworzoną.

next
Przełącza do następnego utworu na playliście.

nextsong [p]
Po dotarciu do końca aktualnie odtwarzanego utworu, miast zmienić utwór zgodnie z wybranym trybem odtwarzania, program wczyta utwór [p].

nextsong-
Wyłącza funkcję NextSong.

nextsong?
Wyświetla utwór ustawiony w funkcji NextSong.

pause
Pauzuje odtwarzanie.

play
Rozpoczyna\przywraca odtwarzanie.

playlist [p]
Zamienia playlistę na [p]. Obsługuje symbole wieloznaczne (? i *). Program obsługuje playlisty PTP i M3U.

playlist?
Wyświetla nazwę aktualnie odtwarzanej playlisty.

pos
Wyświetla aktualną pozycję utworu.

prev
Wraca do poprzedniego utworu na playliście.

random
Wybiera losowy utwór z playlisty.

remove
Usuwa utwór z playlisty.

rep [p]
Zmienia tryb powtarzania na [p].
one - powtarzaj jeden utwór.
all - według playlisty.
rand - losowo.
rev - playlista od tyłu.
(brak) - wyświetl aktualny.

res
Przywraca odtwarzanie. Działa tylko na pauzę, nie na stop.

savelist [p]
Zapisuje aktualną playlistę do [p] i zmienia aktualną playlistę na właśnie utworzoną kopię.

song [p]
Szuka utworu [p] w playliście.

stop
Zatrzymaj odtwarzanie i przewiń utwór.

vol [p]
Zmień głośność. Poprawne wartości to 0 - 100. Brak parametru spowoduje wyświetlenie aktualnego poziomu głośności.