suve

Supa Masta Muzik Play 'er: Historia zmian

= v.1.2 - 20.07.2009
 1. Dodano wywołanie oczyszczenia kanału muzycznego przed załadowaniem pliku - dzięki temu niemal zupełnie wyeliminowano tendencję programu do zużywania coraz więcej pamięci, im dłużej działa.
 2. Dodano pozwalającą stworzyć nową playlistę komendę newlist.
 3. Nazwa programu zawsze będzie pozostawać na górze okna programu.
 4. Dodano komendę savelist.
 5. Od teraz przy użyciu komend playlist, newlist oraz savelist można pomijać rozszerzenie pliku playlisty (.ptp).
 6. Dodano nowy typ powtarzania - rev.

= v.1.1 - 24.06.2009
 1. Dodano obsługę muzyki modułowej - MOD, IT, XM, SM3 działają poprawnie, inne formaty tego typu także powinny być obsługiwane bez problemu. Niestety, aktualnie nie działa wykrywanie długości i pozycji w muzyce modułowej, w związku z czym pliki tego typu będą zapętlać się w nieskończoność.
 2. Zmieniono algorytm wykrywania, czy plik istnieje z opartego na odczycie na oparty na wyszukiwaniu - program nie powinien już wyświetlać "File not found!" ("Nie znaleziono pliku!") dla plików, które istnieją, lecz inne programy blokują do nich dostęp.
 3. Wpisanie komendy "rep" bez podania parametru spowoduje wyświetlenie aktualnego typu powtarzania.
 4. Wpisanie komendy "vol" bez podania liczby spowoduje wyświetlenie aktualnej głośności, miast ustawiania jej na zero.
 5. Wpisanie komendy "next" w trybie powtarzania losowego spowoduje przejście do następnego utworu na playliście, miast losowania.
 6. Wpisanie komendy "prev" trybie powtarzania losowego spowoduje przejście do poprzedniego utworu na playliście; wcześniej komenda była ignorowana.
 7. Dodano opcjonalne parametry do komendy add.
 8. Dodano ikonę programu.
 9. Dodano komendy "ease" oraz "nextsong".
 10. Poziom głośności jest teraz zapisywany do smmp.ini i wczytywany przy rozpoczęciu pracy programu.
 11. Program zapisuje do smmp.ini ostatnio odtwarzany utwór i ładuje go przy uruchomieniu.
 12. Odrobinę zmieniono format playlist programu. Dodano obsługę playlist M3U poprzez konwersję na natywny dla programu format PTP.
 13. NumEnter może być teraz używany do wprowadzania komend.
 14. Przy zmianie playlisty można używać symboli ? i *.
 15. Naciśnięcie strzałki w górę spowoduje przywołanie ostatnio wpisanej komendy bez jej wprowadzenia. Strzałka w dół oczyszcza linię komend.
 16. Zoptymalizowano algorytmy rysowania linii komend.
 17. playlist? zwraca teraz nazwę pliku z aktualną playlistą.
 18. Naprawiono otwieranie plików podawanych w parametrach programu.
 19. Przy otwieraniu playlisty w trybie losowym program zagra losowy utwór, miast pierwszego na playliście.
 20. Przy dodaniu pierwszego utworu do pustej playlisty zostanie on automatycznie wczytany do odtwarzania.
 21. Naprawiono kilka błędów występujących przy uruchamianiu programu z pustą playlistą.
 22. Jeżeli utwór został już usunięty z playlisty, kolejne wywołanie komendy remove spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia "(utwór) not found in playlist!" ("(utwór) nie znaleziony w playliście!"), miast usunięcia kolejnego utworu.

= v.1.0 - 15.02.2009
Wydanie publiczne.