suve

Alexland: Historia zmian

= v.1.3 - 01.04.2011
 1. Bugfix: śmierć bohatera nie zatrzymuje już wstrząsów ekranu.
 2. Bugfix: naprawiono liczenie rozrzutu Dezintegratora przy Zwiększonych Obrażeniach.
 3. Bugfix: poprawiono zliczanie biorących udział w rozgrywce demonów (dla osiągnięcia Wysłańcy Piekieł).
 4. Bugfix: wciśnięcia i upuszczenia klawiszy w menu pauzy są teraz rejestrowane, co zapobiega samoistnemu ruchowi bohatera po powrocie do gry.
 5. Po powrocie do gry z menu głównego, wyświetlany jest ekran pauzy, miast natychmiastowego wznowienia rozgrywki.
 6. Będąc w menu głównym, można wrócić do gry naciskając ESC.
 7. Oprócz F12, możliwe jest teraz także wyjście gry za pomocą Alt+F4.
 8. Możliwa jest minimalizacja gry za pomocą F9.
 9. Zmieniono sposób liczenia zadawanych obrażeń dla wyrzutni rakiet.
 10. Dodano nową broń: energun.
 11. Kliknięcie na niezdobytym medaliku w ekranie osiągnięć wyświetla jego wymagania.
 12. Podniesienie tej samej broni, której obecnie się używa, daje graczowi drobny bonus.
 13. W trakcie menu pauzy, na ekranie wyświetlany jest kolisty identyfikator gracza.
 14. Zmieniono ustawienia poziomów trudności.
 15. Drobne zmiany w mechanice gry.
 16. Optymalizacja obliczeń pocisków.
 17. Dzięki Amadikowi, Izahel oraz Andree, dodano do gry trzy pełne tłumaczenia: rosyjskie, francuskie i niemieckie.

= v.1.2 - 01.07.2010
 1. Poprawiono błąd, który powodował, że demon nie otrzymywał obrażeń w trakcie ucieczki regeneracyjnej.
 2. Naprawiono błąd, który powodował, iż nie działało przełączanie strzałki \ WSAD w trakcie gry.
 3. Dźwięk mięsa nie zostanie odegrany, jeżeli bohater zostanie uderzony przez żebro szkieletu, mając aktywną Niewrażliwość.
 4. Dodano nową broń: przysmażacz.
 5. Zwiększono czterokrotnie ilość punktów otrzymywaną za zabicie demona.
 6. Po zakończeniu gry gracz przenoszony jest bezpośrednio do menu głównego, jeśli nie udało mu się dostać do tabeli wyników.
 7. Od teraz do danych o wynikach dołączana jest informacja o używanej broni.
 8. Dodano drugą animację uderzenia pocisku demona - odgrywana animacja zależy od siły magii.
 9. Ciała tą teraz składowane w pamięci i rysowane na nowo przy zmianie jaskrawości.
 10. Zmieniono zachowanie Dezintegratora po podniesieniu Zwiększonych Obrażeń oraz skrócono czas przeładowania.
 11. Otrzymanie obrażeń od tąpnięcia demona powoduje wstrząsy ekranu.
 12. Dodano system osiągnięć, zawierający 60 medalików do zdobycia.
 13. Dodano internetową tablicę najlepszych wyników.
 14. Odrobinę zmieniono ustawienia poziomów trudności.
 15. Dokonano drobnych optymalizacji.
 16. Naprawiono inne pomniejsze błędy.
 17. Dzięki code_glitch, darkbow oraz Amadikowi dodano do gry trzy częściowe (tylko menu) tłumaczenia.

= v.1.1 - 11.03.2010
 1. Zmieniono kolory niektórych bonusów oraz zwiększono błysk towarzyszący pojawieniu\przypomnieniu.
 2. Zwiększono dokładność liczenia trafień dla Rozbłysku.
 3. Dodano nową broń: wyrzutnię szrapneli.
 4. Dodano możliwość gry w rozdzielczości 640 x 480.
 5. Dodano możliwość kontynuowania rozgrywki po wyjściu do menu głównego.
 6. Zmieniono wygląd głównego menu oraz ekranu opcji.
 7. Dodano możlwość regulacji kolorytu terenu.
 8. Naprawiono bug powodujący brak zmiany głośności dźwięków przeładowania broni.
 9. Gra posiada teraz trzy różne poziomy trudności.
 10. Demon otrzymał nowy atak dystansowy; zwiększono też zasięg tąpnięcia.
 11. Rozszerzono zestaw znaków przy wpisywaniu imienia o polskie znaki diakrytyczne (oraz kilka innych).
 12. Uzależniono obrażenia zadawane przez Skalniaka od prędkości toczenia.
 13. Dodano drobną animację przy uderzeniu pocisków demona.
 14. Zasoby gry stały się wolne do wykorzystania.

= v.1.0 - 31.01.2010
Pierwsze wydanie publiczne.